Produkty

Zestawy kolektorów próżniowch PROJPRZEMEKO
Bardzo dobrej jakości atrakcyjne cenowo, kompletne systemy solarne do podgrzewu c.w.u. z pojemnościowym podgrzewaczem wody, regulatorem systemów solarnych i dodatkowymi komponentami. Polskiego producenta PROJPRZEMEKO                                    

Próżniowy kolektor słoneczny oparty na dwufazowej wymianie ciepła służy do wykorzystania energii słonecznej w ogrzewaniu wody, wspomaganiu centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody basenowej

Dane techniczne


Parametry
PE20-58

Ilość rur próżniowych
20szt.
Powierzchnia apertury
1,876 m²
Powierzchnia kolektora
3,103 m²
Powierzchnia całkowita absorbera
5,018 m²
Powierzchnia absorbcyjna
1,603 m²
Sprawność optyczna
0,795
Współczynnik straty ciepła:
a1
a2


1,985
0,0117
Ciśnienie robocze
6 bar
Wydajność cieplna kolektora
ΔT= Tśr.kol. - Ta = 10K
przy I = 1000 W/m2
1240 W
Średnica rur
Ø58
Wymiary kolektora
1975x1571 mmMontaż
Próżniowy kolektor słoneczny PE20-58 przeznaczony do montażu na dachach płaskich i spadzistych oraz do montażu wolnostojącego.

Zastosowanie
Do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania instalacji centralnego ogrzewania, wody basenowej. W zastosowaniach przemysłowych do osuszania osadów, podgrzewania wody procesowej i ścieków w oczyszczalniach ścieków.

Zalety
Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i duża trwałość dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych, odpornych na korozję materiałów takich jak specjalne szkło solarne, miedź i stal nierdzewna. Wytrzymałe, próżnioszczelne połączenia szkło-szkło.

Wysoka sprawność dzięki absorberom pokrytym warstwą wysokoselektywną i próżniowym rurom kolektora redukującym straty termiczne.

Bardzo skuteczny jednorurowy wymiennik ciepła PrimaPower, który w celu poprawy wymiany ciepła prawie całkowicie obejmuje powierzchnie kondensatorów.

Prosty montaż dzięki przyłączaniu na sucho bez bezpośredniego kontaktu z nośnikiem ciepła.

Krótkie czasy montażu, dzięki sprawdzonemu systemowi wtykowemu na tzn. "Koneksy" do połączenia kolektorów w jedno pole.

Spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN12975-1 oraz PN EN 12975-2.

Opis działania
Głównym elementem próżniowego kolektora słonecznego są dwuścianowe rury próżniowe. Rura próżniowa składa się z dwóch rur szklanych łączonych ze sobą na zasadzie szkło-szkło. Pomiędzy ścianami rur szklanych jest próżnia, izolująca odpływ energii cieplnej na zewnątrz rury próżniowej. Wewnętrzna ściana rury próżniowej pokryta jest selektywną warstwą absorpcyjną umożliwiającą pozyskanie energii słonecznej. Energia słoneczna w postaci energii cieplnej gromadzi się wewnątrz rury prózniowej skąd jest transportowana poprzez ciepłowód do szyny zbiorczej kolektora.W szynie zbiorczej kolektora następuje wymiana cieplna z płynem instalacji solarnej. W ten sposób energia cieplna wytworzona przez kolektor próżniowy transportowana jest poprzez pompę cyrkulacyjną lub ruch grawitacyjny cieczy do zbiornika wody użytkowej lub bufora ciepła.

© Copyright 2014 Ener. All rights reserved.
Projekt i realizacja: grafiko.pl